Darbu plānojums 2018./2019. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

22. februāris, plkst. 10.00 - prakses pārskata aizstāvēšana;
1. - 22. marts  - pieteikšanās RTU 60. Studentu zinātniski tehniskajai konferencei;
29. marts, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
15. aprīlis - noslēdzas SZTK tēžu ievietošana ORTUS un iesūtīšana sekcijas vadītājam;
22. - 26. aprīlis - RTU 60. SZTK norises nedēļa (Ģeomātikas sekcijas laiki tiks precizēti);
26. aprīlis, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
8. maijs - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);
27. maijs - iesieto gala pārbaudījuma darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
10. - 14. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts);
21. jūnijs - RTU Lielais izlaidums.

 

Strūves ģeodēziskā loka punkta "Arbidāni" atjaunošana

Pagājušajā trešdienā, 26.09.18., Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Salas novada pašvaldība atjaunoja Srūves ģeodēziskā loka punktu “Arbidāni”, rekonstruējot punkta zīmi – 5 cm diametrā un 3 cm dziļumā akmens plāksnē ieliets svins, kurā veikta atzīme. (mantojums.lv)

LUA: partijām nav pietiekamas izpratnes par augstākās izglītības nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā

2018.gada 27.septembrī – Latvijas Universitāšu asociācija (LUA), izvērtējot uz 13. Saeimu kandidējošo partiju programmas, secina, ka partijām aizvien nav pietiekamas izpratnes par augstākās izglītības nozīmi valsts tautsaimniecībā..

Pages