Seko studentam 2018

«Seko studentam»  ir Rīgas Tehniskās universitātes  organizēts pasākums, kurā 10. – 12. klases skolēniem tiek dota iespēja pavadīt 1 vai 2 dienas kopā ar studentu no viņu interesējošās studiju programmas, lai iepazītu izvēlētās studijas.

Pieteikšanās un reģistrēšanās:  no 1. līdz 22. februārim
Sekošana: 12. – 23. marts

Darbu plānojums 2017./2018. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

februāris – noslēguma darbu tēmu iesniegšana un apstiprināšana;
2. marts, plkst. 11.00 - studiju priekšmeta Prakse atskaites aizstāvēšana;
23. marts, plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
25. - 27. aprīlis - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana (tiks precizēts);
25. - 27. aprīlis - RTU 59. Studentu zinātniski tehniskā konference (tiks precizēts);
7. maijs, plkst. 12.00 - studiju priekšmeta Prakse atskaites priekšaizstāvēšana;
14. maijs - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
28. maijs - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
11. - 15. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (tiks precizēts);
21. jūnijs - izlaidums Arēnā Rīga.
 

LĢIA Ģeodēzijas nodaļa piedāvā vakanci ģeodēzijas inženieris

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas nodaļa, Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļa aicina darbā ģeodēzijas inženieri.

Pieteikšanās līdz 13.12.2017.

Darbu plānojums 2017./2018. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

15. septembrī plkst. 1200 - studiju priekšmeta Prakse atskaites aizstāvēšana;
13. oktobrī plkst. 1000- RTU 58. Starptautiskās zinātniski tehniskās konferences ģeomātikas nozares sekcijas (pieteikšanās līdz 10. septembrim);
27. oktobris plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
24. novembris plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;
15. decembris - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
8. janvāris - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
22. - 26. janvāris - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).

Studentu uzņemšana 2017./2018. mācību gadam

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Transportbūvju institūta Ģeomātikas katedra 2017./2018. mācību gadā uzņem studēt gribētājus šādās studiju programmās :

Pages