UZŅEMŠANA

Pamatstudiju programmas 2019./2020. studiju gadā

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Studiju programma

Budžeta vietas

Maksa gadā (EUR)

pilna laika (klātiene)

nepilna laika (neklātiene)

nepilna laika (klātiene)

 Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Ģeomātika

15

3000

1800

-

 

Augstākā līmeņa studiju programmas 2019./2020. studiju gadā

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Studiju programma

Budžeta vietas

Maksa gadā (EUR)

pilna laika (klātiene)

nepilna laika (neklātiene)

nepilna laika (klātiene)

 Maģistra profesionālo studiju programmas:

Ģeomātika

20

4100

2300

-

 Maģistra akadēmisko studiju programmas:

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

5

4000

-

-

 

RTU Bakalaura līmeņa studijas 2019./2020. studiju gadā

RTU Maģistra studijas (akadēmiskās) 2019./2020. studiju gadā

RTU Maģistra studijas (profesionālās) 2019./2020. studiju gadā

Latvian