UZŅEMŠANA

Pamatstudiju programmas 2018./2019. studiju gadā

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Studiju programma

Budžeta vietas

Maksa gadā (EUR)

pilna laika (klātiene)

nepilna laika (neklātiene)

nepilna laika (klātiene)

 Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Ģeomātika

25

3000

1800

-

 

Augstākā līmeņa studiju programmas 2018./2019. studiju gadā

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Studiju programma

Budžeta vietas

Maksa gadā (EUR)

pilna laika (klātiene)

nepilna laika (neklātiene)

nepilna laika (klātiene)

 Maģistra profesionālo studiju programmas:

Ģeomātika

20

4100

2300

-

 Maģistra akadēmisko studiju programmas:

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

6

4000

-

-

 

RTU Bakalaura un koledžas līmeņa studijas 2018./2019. studiju gadā

RTU augstākā līmeņa (maģistra) studijas 2018./2019. studiju gadā

Uzņemšanas noteikumi

Latviešu