Noslēdzies Valsts zemes dienesta izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”

Noslēdzies 2014.gadā Valsts zemes dienesta (VZD) izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.
Kopumā konkursam tika iesniegti 18 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no kuriem 4 bija diplomdarbi, 6 bakalaura darbi, 7 maģistra darbi un 1 promocijas darbs.
 
Balstoties uz Konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu:
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Kristīnes Sproģes maģistra darbs „Zemes konsolidācijas realizācija un ieviešana Latvijā” – par darba tēmas nozīmību un aktualitāti, darbā veikto pētījuma analīzes dziļumu un sagatavotajiem risinājumiem zemes konsolidācijas pilotprojekta realizācijai Latvijā un Rīgas Tehniskās universitātes Jurija Hoļma maģistra darbs „Zemes lietošanas veidu elektroniskās kartes veidošana” – par darba tēmas nozīmību un aktualitāti, pētījuma novitāti un sniegtajiem priekšlikumiem pārnesei praktiskajā darbā.
Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais bakalaura darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Lailas Brīvules bakalaura darbs „CAD datu transformācijas algoritmi uz ĢIS” - par darba tēmas nozīmību un aktualitāti, darbā veikto tēmas padziļināto izpēti un izstrādātajiem rīkiem tālākai CAD un ĢIS sistēmu integrācijai.

Sveicam darbu autorus un vadītājus!
Apbalvošana notiks svinīgā pasākuma laikā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai, 14.novembrī plkst. 13.00. konferenču zālē „Citadele”, Republikas laukumā 2A, Rīgā.