Nodarbību grafiks

BIF 2017./2018. m. g. pavasara semestris

Bakalaura profesionālo studiju programma:

Ģeomātika (RBCE0) 1. kurss

Ģeomātika (RBCE0) 2. kurss

Ģeomātika (RBCE0) 3. kurss

Ģeomātika (RBCE0) 4. kurss - Prakses semestris

Maģistra profesionālo studiju programma:

Ģeomātika (RBGE0) 1. kurss

Ģeomātika (RBGE0) 2. kurss

Maģistra akadēmisko studiju programma:

Ģeomātika (RBMR0) 1. kurss - semestris VĢTU

 

 

Latviešu