Konferences

RTU 60. SZK sekcija Būvzinātne apakšsekcija "Ģeomātika"


 • Latvijas piļu ģeometrijas dokumentēšana - Jaunauces pils 3D modeļa izveide
 • Ģeoinformācijas vide bezatkritumu dzīvesveida veicināšanai
 • Lazērskenera un punktu mākoņu pielietojums celtniecības darbos
 • Kartes sagatavošana, ģeneralizējot un atlasot datus, no topogrāfiskās kartes M 1:10000 uz topogrāfisko karti M 1:50000
 • CHCNAV hidrogrāfijas mērinstrumenti
 • CAD programmatūru pielietošanas metodes augstas detalizācijas modelēšanā
 • GNSS sistēmas Galileo pienesums mērījumu kvalitātes paaugstināšanai
 • Fotogrametrijas pielietojums būvobjektos
 • Ģeoloģisko objektu 3D uzmērīšana
 • Meža teritoriju kadastrālā uzmērīšana
 • Inženierkomunikāciju modelēšana
 • Tālizpētes metodes augsnes mitruma noteikšanā
 • Automātiska objektu atpazīšana no lāzerskenēšanas datiem
 • Vietējā ģeodēziskā tīkla attīstības risinājumi Rīgas pilsētā
 • Triangulācija Strūves ģeodēziskajā lokā un Visumā 

RTU BIF konference "Innovative Materials, structures and Technologies" (IMST 2019)


Šī ir jau ceturtā RTU BIF rīkotā IMST konference, kas norisināsies no 2019. gada 25. līdz 27. septembrim.

RTU 60. SZTK sekcija "Ģeomātika"


GIS dienai veltītā videokonference


ArcGIS - platform for Riga Technical University property and field facilities management

RTU 59. SZK sekcija Būvzinātne apakšsekcija "Ģeomātika"


Latviešu