Konsultāciju laiki

Ģeomātikas katedras pasniedzēju konsultāciju laiki 2019./2020. m.g. PAVASARA semestrī
Pasniedzējs
Diena
Laiks
Telpa
Māris Kaļinka
iepriekš vienojoties
113.
Mārtiņš Reiniks
   
126.
Jānis Klīve
Trešdiena no 900 līdz 1000
126.
Jānis Kaminskis
Otrdiena no 1500 līdz 1800 111./116.
Jānis Ancāns
Piektdiena   122.
Olita Metuma
Piektdiena iepriekš vienojoties 113.
Jānis Kokins
   
114.
Lauris Goldbergs
   
114.
Krists Dzenis
Piektdiena iepriekš vienojoties 121.
Juris Erns
Ceturtdiena iepriekš vienojoties

 

Pēdējās izmaiņas 27.02.2020.
 

 

 

 

Latviešu