Nodarbību grafiks

BIF 2020./2021. m. g. RUDENS semestris

Bakalaura profesionālo studiju programma:

Ģeomātika (RBCE0) 1. kurss

Ģeomātika (RBCE0) 2. kurss

Ģeomātika (RBCE0) 3. kurss

Ģeomātika (RBCE0) 4. kurss

Maģistra profesionālo studiju programma:

Ģeomātika (RBGEB) 1. kurss

Ģeomātika (RBGEB) 2. kurss

Ģeomātika (RBGE0) 1. kurss

Maģistra akadēmisko studiju programma:

Ģeomātika (RBMR0) 1. kurss

Latviešu