Studiju grafiks

 2019./2020. akdēmiskajam gadam

Akadēmiskā gada ievadpasākums
jaunuzņemtajiem studentiem
Ķīpsalas kolonādē
02.09.2019.
Rudens semestris
02.09.2019. – 26.01.2020.
Ziemas brīvlaiks
23.12.2019. – 01.01.2020.
Ziemas sesija
02.01.2020. – 26.01.2020.
Pavasara semestris
27.01.2020. – 21.06.2020.
Pavasara brīvlaiks
06.04.2020. – 13.04.2020.
Pavasara sesija
25.05.2020. – 21.06.2020.
Vasaras semestris (8 nedēļas)
06.07.2020. – 30.08.2020.
Latviešu