Noslēguma darbu aizstāvēšana

2015. gada 22. janvārī plkst. 9.00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus.

Bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:  

 • Māra Poikāne - Mobilās lāzerskenēšanas sistēmas pielietojums pilsētvidē;
 • Viktorija Bondarenko - Augstuma sistēmas un ģeoīda modeļu maiņa Latvijā ADTI uzturēšanā;
 • Alberts Jēkabsons - RTU studentu pilsētas iekštelpu digitālās kartes izveidošana;
 • Jānis Bautra - Datu translēšanas problemātika ĢIS;
 • Jānis Bērziņš - Vertikālo deformāciju novērojumi HES hidrotehniskajās būvēs;
 • Zane Atstāja - Modelēšana sakaru līniju plānošanā;
 • Jūlija Savicka - Uzmērīšanas metožu pielietojums dabas resursu monitoringā;
 • Maija Driķe - Jūras kadastra attīstība Eiropā un Latvijā;
 • Elīna Loputeva - Tālizpētes datu precizitātes izvērtējums zemes kadastrālā uzmērīšanā.

Maģistra darbus:

 • Zane Cīrule - RTU Ķīpsalas kompleksa 3D interaktīvās kartes izveides principi;
 • Didzis Dobelis - Tūlītēja GNSS datu apstrādes platformas;
 • Barbara Petrova - Zemes konsolidācijas projekta grafiskās daļas izstrādes principi;
 • Anna Kurjatņikova - Ģeoportāla izveidošana un realizācija;
 • Sindija Narkeviča - Būvju uzmērīšanas procesa attīstība.

Maģistra darbu ar inženierprojektu:

 • Una Krutova - Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprite Rīgas pilsētā.