Darbu plānojums 2014./2015. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

27. marts plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;

24. aprīlis plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;

8. maijs – Prakses atskaišu iesniegšana;

22. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);

22. maijs plkst. 10.00 – Prakses atskaišu aizstāvēšana un priekšaizstāvēšana;

1. jūnijs - iesietu noslēguma darbu iesniegšana katedrā;

17. vai 18. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).