Ir noslēdzies Valsts zemes dienesta (VZD) izsludinātais konkurss “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi “

Ik gadu, lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā Valsts zemes dienestā (VZD), sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD rīko konkursu “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi ”.
 
Šogad kopumā konkursam tika iesniegti 36 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no tiem 11 ir diplomdarbi, 12 bakalaura darbi un 13 maģistra darbi.

Ģeomātikas katedra uz konkursu iesniedza Zanes Atstājas, Viktorijas Bondarenko, Maijas Driķes, Jāņa Bērziņa, Jāņa Bautras, Alberta Jēkabsona, Normunda Rudzīša un Matīsa Gidrēviča bakalaura darbus un Barbaras Petrovas, Didža Dobeļa, Zanes Cīrules, Kaspara Šmauksteļa un Unas Krutovas maģistra darbus.

Ar prieku informējam, ka balstoties uz konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu:
•    Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais bakalaura darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Maijas Driķes bakalaura darbs „Jūras kadastra attīstība Eiropā un Latvijā” par patstāvīgi ieguldīto darbu, ietvertajiem pamatojumiem un izvirzītajiem secinājumiem attiecībā uz jūras kadastru Eiropā un Latvijā.