Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 10. gadadienas pasākumā apbalvojumi RTU absolventiem

18. decembrī Latvijas Kara muzejā notika Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 10. gadadienas pasākums “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sasniegumi 10 gadu retrospektīvā”. Pasākumu vadīja aģentūras direktors Harijs Baranovs, piedalijās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, aģentūras pirmais direktors Voldemārs Vilcāns. 
Notika arī labāko darbinieku apbalvošana. Patīkami, ka viņu vidū bija 7 Rīgas Tehnisko universitāti absolvējušie vai vēl studējošie LĢIA darbinieki – Ksenija Kosenko (Ģeodēzisko mērījumu daļas vadītāja), Kristīne Eglīte (kartogrāfijas nodaļa), Kaspars Šmaukstelis (Kartogrāfijas daļas Topogrāfisko un tematisko karšu nodaļas kartogrāfijas inženieris), Pēteris Pētersons (Fotogrammetrijas daļas vadītājs), Didzis Dobelis (GNSS pastāvīgo bāzes staciju daļa), Viesturs Sproģis (Ģeodēzijas nodaļa) un Ivars Liepiņš (Ģeodēzijas nodaļas vadītājs). Tika pasniegtas Aizsardzības ministrijas pateicības un LĢIA goda raksti. Ar Aizsardzības ministra pavēli Ivaram Liepiņam pasniegta Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Krūšu nozīme. 

                

LĢIA iegūst, apstrādā un uztur ģeotelpiskos pamatdatus militārajām un civilajām vajadzībām, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm, universitātēm, NATO dalībvalstīm, ES institūcijām. Tā nodrošina informāciju valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē un vietvārdu datu bāzē, nodrošina ar visu valsts teritoriju aptverošu pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “LatPos”, uzmēra valsts robežu un sastāda robežas demarkācijas kartes, gatavo dažāda mēroga topogrāfiskos plānus un kartes, t.sk. aeronavigācijas kartes.