Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 1. kārta

Priecājamies par veiksmīgi notikušo erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 1. kārtu, kas ikgadēji norisinājās marta beigās. Konkursā piedalijās četras RTU studentu komandas – “Zaļie mērnieki”, “BAS 2 LAS”, “DEG 2 RAD”, “SAIES!”

Komandām konkursā bija jāpārvar vairāki pārbaudījumi. Erudīcijas daļā komandām bija jāatbild uz 30 dažādu jomu jautājumiem. Tie ietvēra tēmas par Zemes parametriem, astronomiju, mērniecības vēsturi, instrumentiem, zemes kadastrālo uzmērīšanu, kartogrāfiju un inženierģeodēziju, kā arī profesionālus risinājumus no reālām situācijām dzīvē.
Atšķirībā no konkursa pirmās daļas, praktiskie uzdevumi tika pildīti ārpus telpām. Uzdevums bija noteikt jaunās RTU laboratoriju korpusa fasādes slīpumu, projekciju un ēkas augstumu. Šajā daļā vērtēja ne tikai ātrumu, bet arī profesionālo risinājumu, iegūto rezultātu un precizitāti.
Komandas sniedza skaidrojumu par savu izvēlēto nosaukumu. Konkursa 2. kārtā labākām komandām būs jāsagatavo priekšnesums-sveiciens citiem dalībniekiem un žūrijiai. Priekšņesumā jāattēlo savas komandas nosaukums un motto, priekšnesumā iekļaujot mērniecības tematiku. Konkursa 2. kārta norisināsies 27.04.2016. Rīgā, LU Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1. Līdzi aicināti arī komandu līdzjutēji!
Sadaļā Galerijas & Video ( http://geomatika.rtu.lv/lv/ieraksts/galerijas-video ) ir iespējams iepazīties ar konkursa norisi - bildēs.
Konkursa kopvērtējumā sadalījums pa vietām:
1. BAS 2 LAS
2.  Zaļie mērnieki
3. DEG 2 RAD
4. SAIES! 

Ģeomātikas katedrai ir patiess prieks par studentu aktivitāti un profesionālu izaugsmi! Novēlam visiem studentiem turpināt attīstīties un aktīvi piedalīties profesionālos konkursos un sasniegt vēl augstākus mērķus! 
Paldies SIA „Latvijasmernieks.lv" un LU, LLU par sadarbību!