RTU 58. Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcija „Ģeomātika”

28. aprīlī Ģeomātikas katedrā (Meža iela 1k-1 - 304. telpa) no plkst. 10:00 notiks RTU 58. Studentu Zinātniski tehniskās konferences sekcija “Ģeomātika”

Sekcijas zinātniskais vadītājs būs Dr.sc.ing., asoc.prof. Jānis Kaminskis un zinātniskā komisija sastāvēs no Dr.sc.ing., asoc.prof.Māris Kaļinka, Dr.sc.ing., asoc.prof. Jānis Zvirgzds, Dr.oec., asoc.prof. Armands Auziņš, Dr.sc.ing., prof. Eimuntas Paršeliunas, Dr.ing., doc. Jūratė Sužiedelytė Visockien.

 

Sekcijas programma:

9:30 - 10:00

Dalībnieku reģistrācija

10:00 - 10:10

Didzis Dobelis

Atklāšana

1.

10:10 - 10:20

Jolanta Butlere

Lāzerskenēšana būvju informācijas modelēšanai

2.

10:20 - 10:30

Vladislavs Jamkins

Lāzerskenēšanas pozicionēšanas veidi, līnijveida objektu uzmerīšanā

3.

10:30 - 10:40

Kristaps Kļava

Automatizēta skenētu rastra attēlu vektorizēšana

4.

10:40 – 10:50

Igors Ostapko

Detalizācijas līmeņu modelēšana

Antons Simonovs

Kristiāna Krūmiņa

5.

10:50 – 11:00

Brita Laura Vespere

ĢIS pielietošanas iespējas viedajās pilsētās

6.

11:00 – 11:10

Maija Driķe

Sentinel datu izmantošana dabas procesu analīzē

Dace Grīnberga

Laura Runce

7.

11:10 – 11:20

Vilis Čekšs

Pazemes infrastruktūras attēlošanas iespējas 3D vidē

8.

11:20 – 11:30

Anna Alvīne Vītola

Informācijas uzturēšana un apstrāde par ūdensvadu un kanalizāciju tīkliem Rīgā

9.

11:30 – 11:40

Andrejs Raščevskis

Automātiskas nivelēšanas pielietošana

10.

11:40 – 11:50

Māris Gudelis

HES būvju drošuma palielināšana pie paaugstināta AB līmeņa

11:50– 12:30

Pusdienu pārtraukums

11.

12:30– 12:40

Inga Pedane

Topogrāfisko plānu skaņošana

Alīna Ļovkina

12.

12:40 – 12:50

Ieva Farenhorste

Reģistrēto ADTI statistika Rīgā

13.

12:50 – 13:00

Deniss Visockis

Topogrāfiskās informācijas atkārtota izmantošana un aprites kārtība

14.

13:00 – 13:10

Gatis Jankovskis

Nepieciešamie dati  industriālo un dabas risku vērtēšanai, pārvaldībai un kartēšanai pilsētu teritoriju attīstībai un plānošanai

15.

13:10 – 13:20

Gundars Zadovskis

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas ieviešana pašvaldībās - izaicinājumi un attīstības redzējums

16.

13:20 – 13:30

Viktorija Bondarenko

Vadlīniju izstrāde ielu sarkano līniju noteikšanai

17.

13:30 - 13:40

Elīna Loputeva

Ceļa servitūta nodibināšana nekustamā īpašuma sadalīšanas procesā

18.

13:40 - 13:50

Anna Leimane

Pašvaldību sagatavoto Zemes ierīcības projektu nosacījumu atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 (02.08.2016.)

19.

13:50 - 14:00

Dmitrijs Orehovs

Trīsdimensiju kadastra ieviešanas nepieciešamības izpēte