Noslēguma darbu aizstāvēšana ģeomātikas katedrā

Piektdien, 16. jūnijā no pulksten 10:00 RTU BIF Ģeomātikas katedrā notiks noslēguma darbu aizstāvēšana.

Bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs:

Uzstāšanās kārtība Autora vārds, uzvārds Darba nosaukums
1 Deniss Visockis

Topogrāfiskās informācijas atkārtota izmantošana un aprites kārtība

2 Viktorija Mališeva Ģeotelpiskās informācijas izmantošana būvniecībā
3 Ainārs Brālīts Potenciālo patvēruma meklētāju izmitināšanas vietas Latvijā
4 Dmitrijs Orehovs

Trīsdimensiju kadastra ieviešanas nepieciešamības izpēte

5 Māris Gudelis

Hidroelektrostacijas atvadkanāla izskalojumu un deformāciju novērošana

Maģistra darbu ar inženierprojektu:

Uzstāšanās kārtība Autora vārds, uzvārds Darba nosaukums
1 Jānis Lukstenieks

Zemes tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos

Maģistra darbu:

Uzstāšanās kārtība Autora vārds, uzvārds Darba nosaukums
1 Elīna Loputeva

Ceļa servitūta nodibināšana nekustamā īpašuma sadalīšanas procesā