Darbu plānojums 2019./2020. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

2. septembris - iesieta prakses pārskata iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

13. septembris plkst. 10.00 - prakse pārskata aizstāvēšana;

10. oktobrī plkst. 10.00 - RTU 60. SZK apakšsekcija “Ģeomātika” (pieteikšanās līdz 13. septembrim nosūtot darba autoru un nosaukumu (angliski un latviski) uz katedras epastu);

25. oktobris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

22. novembris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;

16. decembris - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

7. janvāris - iesietu gala pārbaudījuma darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

21. - 24. janvāris - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).

Atgādinām par prasību gala pārbaudījuma darba autoriem piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 1.4., 1.5., 2.6. Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv un katedrā (Meža iela 1 k-1, 116. telpa)).