Darba plānojums 2019./2020. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

28. februāris, plkst. 11.00 - ziemas semestra izlaidums;

5. marts, plkst. 10.00 - prakses pārskata aizstāvēšana;

2. marts – 20. marts - pieteikšanās RTU 61. SZTK (ej.uz/61_SZTK_GEOMATIKA);

27. marts, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana (piesakies!);

17. aprīlis, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;

23. aprīlis, plkst. 10.00 - RTU 61. SZTK sekcija “Ģeomātika”;

26. aprīlis - diplomdarba tēmas pieteikuma iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

15. maijs - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

18. maijs, plkst. 10.00 - prakses pārskata priekšaizstāvēšana;

29. maijs - iesieto gala pārbaudījuma darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

12. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (laiks tiks precizēts);

19. jūnijs, plkst. 16.00 - RTU Lielais izlaidums.

Atgādinām par prasību gala pārbaudījuma darba autoriem piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 1.4., 1.5., 2.6. Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv un katedrā (Meža iela 1 k-1, 116. telpa)).