Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 1. kārta

Priecājamies par veiksmīgi notikušo erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 1. kārtu, kas ikgadēji norisinājās marta beigās. Konkursā piedalijās četras RTU studentu komandas – “Zaļie mērnieki”, “BAS 2 LAS”, “DEG 2 RAD”, “SAIES!”

Konkurss "Vai esi mērnieks nr.1?" 2016

      Kā ierasts, pavasarī gatavojamies ikgadējam erudīcijas konkursam ģeodēzijas un mērniecības jomā. Atbalstu tam sniedz Latvijas mērniecības uzņēmums "Latvijasmērnieks.lv". Šāds pasākums notiks jau trešo reizi, kurā studentiem ir iespēja piemērot savas zināšanas un iemaņas, rast pārliecību par izvēlēto profesionālo jomu, kā arī veicināt sadarbību starp universitāšu studentiem un pasniedzējiem.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 10. gadadienas pasākumā apbalvojumi RTU absolventiem

18. decembrī Latvijas Kara muzejā notika Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 10. gadadienas pasākums “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sasniegumi 10 gadu retrospektīvā”. Pasākumu vadīja aģentūras direktors Harijs Baranovs, piedalijās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, aģentūras pirmais direktors Voldemārs Vilcāns. 

Informācija par Gunta Boles stipendiju!

Gunta Boles stipendiju piešķir vienreiz gadā pirms Ziemassvētkiem vienam Arhitektūras un vienam Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentam.

Balvas kritēriji - augstas sekmes, profesionālā aktivitāte ārpus studijām, laviešu valodas un svešvalodu prasme, pēdējā studiju darba profesionālā kvalitāte.
 

Pieteikšanās un materiālu iesniegšana (CV, kursa darbi, profesionālie darbi, u.c.) līdz 15.12.2015. pl. 17:00 BIF dekanātā.

Intervija un dalībnieku izvērtēšana 17.12.2015.

Ir noslēdzies Valsts zemes dienesta (VZD) izsludinātais konkurss “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi “

Ik gadu, lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā Valsts zemes dienestā (VZD), sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD rīko konkursu “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi ”.
 
Šogad kopumā konkursam tika iesniegti 36 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no tiem 11 ir diplomdarbi, 12 bakalaura darbi un 13 maģistra darbi.

Ģeomātikas katedras 2015./2016.m.g. rudens semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks

14. septembris – prakses atskaišu iesniegšana katedrā;
25. septembris plkst. 10:00 – prakses atskaišu aizstāvēšana;
15. oktobris plkst. 10:00 – pirmais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (1.priekšaizstāvēšana);
20. novembris plkst. 10:00 – otrais ziņojums par bakalaura/ maģistra darbu (2.priekšaizstāvēšana);
14. decembris – bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavībā);
8.janvāris – iesieta darba iesniegšana katedrā uz recenzēšanu;

Ģeomātikas katedras 2014./2015.m.g. pavasara semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks

27. marts plkst. 10:00 - pirmais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (1.priekšaizstāvēšana);
24. aprīlis plkst. 10:00 - otrais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (2.priekšaizstāvēšana);
8. maijs – prakses atskaišu iesniegšana dienas un neklātienes nodaļas studentiem (augšupielāde ORTUS sistēmā);
22. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);

Pages